FECHAS                                PROGRAMA

‎10/16 ENERO‎‎ ‎‎                     RUTA ESTRELLA » 2 CONTINENTES 1 COLONIA»‎

‎24/31 DE ENERO‎‎                A CABALLO CAMPO DE GIBRALTAR‎

‎14/21 DE FEBRERO‎‎            A CABALLO CAMPO DE GIBRALTAR‎

‎07/14 MARZO‎‎                     VIAJEROS ROMÁNTICOS‎

‎28/04 ABRIL ‎‎                       A CABALLO‎‎ ‎‎ CAMPO DE GIBRALTAR‎

‎24/01 MAYO‎‎                       A CABALLO CAMPO DE GIBRALTAR‎

‎09/15 MAYO‎‎                       RUTA ESTRELLA » 2 CONTINENTES 1 COLONIA»‎

‎23/30 MAYO‎‎                       VIAJEROS ROMÁNTICOS‎

‎06/12 DE JUNIO‎‎                RUTA ESTRELLA LAS PLAYAS DE CÁDIZ» ‎

‎29/04 DE SEPTIEMBRE‎‎    RUTA ESTRELLA «LAS PLAYAS DE CÁDIZ» ‎

‎12/19 DE SEPTIEMBRE‎‎    A CABALLO CAMPO DE GIBRALTAR‎

‎24/31 DE OCTUBRE‎‎          A CABALLO CAMPO DE GIBRALTAR‎

‎07/13 DE NOVIEMBRE‎‎     VIAJEROS ROMÁNTICOS‎

‎21/28 DE NOVIEMBRE‎‎    A CABALLO CAMPO DE GIBRALTAR‎

‎ESPECIAL CRISTMAS

DEL 26/02 DE DICIEMBRE‎‎ A CABALLO CAMPO DE GIBRALTAR‎